Digitacions del Registre Sobreagut al Saxòfon Baríton

Altissimo Fingerings for Baritone Saxophone

Podeu descarregar-vos la meva taula de digitacions clicant a la foto

Fa molt de temps que volia fer aquesta taula perquè el registre sobreagut s’utilitza molt sovint tant en obres originals com en transcripcions. En el repertori més recent, cada cop és més freqüent la incorporació de la microtonia al registre sobreagut. Per això m’he animat a ampliar-la amb els quarts de to.

Per fer aquesta taula, he posat en comú les digitacions dels diferents barítons que he utilitzat al llarg de la meva carrera i les he comparat entre elles. A més, he comprovat com anaven amb un saxòfon baríton sense clau de FA# agut (C5) i la conclusió és que aquesta clau no és imprescindible però ajuda. Així, veureu:

  • Sense punt: les digitacions i correccions comunes a tots els saxòfons provats
  • Punt vermell: les digitacions i correccions a un baríton amb clau de FA# agut (c5)
  • Punt blau: les digitacions i correccions a un baríton sense clau de FA# agut (C5)

Aquesta taula inclou també digitacions de correcció per pujar o baixar l’afinació de les notes. Especialment, al registre més extrem, he indicat amb un * les notes que poden modificar-se amb l’embocadura i claus addicionals. Aquestes digitacions són orientatives, depenent de la destresa de l’intèrpret.

Espero i desitjo que us sigui útil.

Comparteix

Articles Relacionats