(Podeu accedir a la taula clicant la foto)

Fa molt de temps que volia fer aquesta taula perquè el registre sobreagut s’utilitza molt sovint tant en obres originals com en transcripcions.

En el repertori més recent, cada cop és més freqüent la incorporació de la microtonia al registre sobreagut. Per això m’he animat a ampliar les notes de la taula els quarts de to (escrits aquí en la seva notació més corrent) i a buscar les digitacions més precises quant a afinació i sonoritat.

Al llarg dels anys he utilitzat instruments i becs de diferents marques, models i tipus. Per fer aquesta taula he posat en comú les digitacions dels meus barítons (de l’actual i les que conservava dels anteriors) i les he comparat amb un sense clau de FA# agut, per veure la seva incidència en la producció dels harmònics. La conclusió és que la clau C5 no és imprescindible però ajuda. Les darreres proves les he fet amb el material (bec, abraçadora i canya) que utilitzo actualment.

Al llistat veureu uns punts de colors a sobre d’algunes notes:

    • Sense punt: les digitacions i correccions comunes a tots els saxòfons testats
    • Punt vermell: les digitacions i correccions amb clau de FA# agut
    • Punt blau: les digitacions i correccions sense clau de FA# agut

Aquesta taula inclou també digitacions de correcció per pujar o baixar l’afinació de les notes.

A l’última pàgina, on es troben els harmònics més aguts, he indicat amb un * les notes que poden modificar-se amb l’embocadura i claus addicionals. Les digitacions presentades en aquesta pàgina són orientatives, depenent de la destresa de l’intèrpret.

Espero i desitjo que us sigui útil.